Press "Enter" to skip to content

Clubkamioenschap 2011-2012

Last updated on 07/09/2011

Hallo vrienden, eindelijk is ons nieuw schaakseizoen aangebroken.
Vorige vrijdag hielden we onze algemene vergadering waar de trofeeën werden uitgereikt en we vele nieuwe leden mochten verwelkomen.
Negen nieuwe strijders zullen onze rangen vervoegen, nl. Bart Baert, Danny Crabbé, Pascale Peeters, Gregory Roeting, Arnaud Van Mieghem, Tom Verbeeck, Benny Vyvey, Hovakim Harutyunyan, en terug van weggeweest Peter Verschueren.

Niettegenstaande dat Jean Groenez en Eddy Pletinckx dit seizoen niet deelnemen aan ons kampioenschap zullen we, dankzij de grote opkomst,  met drie reeksen spelen.
In ‘reeks 1’ mogen we de twee stijgers, Axel Harutyunyan en Jan Vanhercke verwelkomen samen met Danny Crabbé ( > 1750 elo).

‘Reeks 2’ wordt in twee kleinere reeksen opgesplitst . Na 7 rondes worden de vier best geplaatsten
van die reeksen samengevoegd en zullen achteraf onderling strijden voor de twee gegeerde
promotieplaatsen naar ‘reeks1’ en natuurlijk ook voor de trofee.
De overigen worden eveneens samengebracht in een reeks alwaar de winnaar achteraf ook wordt gevierd. Voor meer details kan je steeds het clubreglement op deze site raadplegen.

Onze eerste partijen worden reeds volgende vrijdag, 9 september 2011, gespeeld. Verwittig tijdig je tegenstrevers en mij indien je niet kan aanwezig zijn.

Ik wens iedereen een spannend en sportief jaar toe !

Gerrit Verlinden.

One Comment

  1. Axel
    Axel 05/09/2011

    Acht nieuwe leden, je vergeet me vader =D

Comments are closed.